Zoeken
16 okt

Begeleiding verenigingen van eigenaren in MRDHbouAd
is door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geselecteerd om VvE’s te begeleiden naar een nul-op-de-meter ambitie.
Samen met zeven andere bedrijven worden binnen zeven gemeentes ambitieuze VvE’s geselecteerd.

bouAd is toegewezen aan de steden Den Haag en Wassenaar om de woningen van de VvE’s van een uitgebreide energiescan met verbetermaatregelen te voorzien.
Het is belangrijk dat het energieadvies haalbaar en betaalbaar wordt opgesteld, waarbij het woongenot verbetert. In het advies worden woonlastenverhogingen en –verlagingen opgenomen, maar bovenal hoe de VvE een energie-neutrale footprint kan bereiken.

Hierna wordt de VvE door een procesbegeleider ondersteund om de stap naar uitvoeren te zetten.
op 16 oktober 2017