Zoeken
10 juli

Eerste van vijftien verbouwingen gemeente Amsterdam afgerond

De interne verbouwing van het Bureau Financiën aan de Klaprozenweg in Amsterdam Noord is opgeleverd. Onlangs werd de verbouwing feestelijk afgerond met een officiële opening.

Namens bouAd is Remco de Haan door de gemeente Amsterdam ingehuurd als projectleider. Hij is sinds mei 2017 gedetacheerd en was vanaf het begin betrokken bij het project aan de Klaprozenweg. “Ik werk voor de afdeling gemeentelijk Vastgoed aan projecten binnen een Businesscase die bestaat uit vijftien gebouwen. Die moeten allemaal geschikt worden gemaakt voor het nieuwe werken volgens de Huisvestingvisie van de gemeente. Dat gaat soms om kleine verbouwingen, maar ook grote jongens van 6.000 tot 7.000 vierkante meter.”

Aanleiding voor de hele operatie is de reorganisatie die de gemeente Amsterdam achter de rug heeft. Die had veel verhuizingen tot gevolg, waardoor sommige gebouwen overvol zijn, en andere veel ruimte hebben. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen op gebied van de inrichting en het gebruik van de werkplek. De gemeente heeft daarom een speciaal Team Ambtenarenhuisvesting in het leven geroepen, met een tweeledige doelstelling. Enerzijds moet een efficiënter gebruik van de kantorenportefeuille leiden tot het gebruik van minder kantooroppervlak. Anderzijds kan de werkomgeving meer dan nu aansluiten bij de behoefte van de individuele gebruikers en bij de organisatie als geheel.

Het werk zelf behelst eigenlijk alle fases binnen een bouwproject, vertelt Remco. “Van selectie en inkoop van architect en adviseurs tot het aanbesteden van het uiteindelijke ontwerp en ook het begeleiden van de bouw. En dat alles binnen budget en planning en natuurlijk in goed overleg met de bewoners van de kantoorlocaties.” De benodigde aanpassingen moeten natuurlijk wel gerealiseerd worden binnen budget en ook veelal binnen een bepaalde planning”, aldus Remco. “Dit betekent dat er ook naar tijdelijke huisvesting moet worden gezocht voor de mensen die er nu werken.”

Voor een gemeente werken, het is weer eens wat anders. Remco kent na ruim een jaar het klappen van de zweep. “Binnen de ambtelijke wereld willen nu eenmaal heel veel mensen ergens iets van vinden. Dat betekent voor mij goed en veel communiceren en informeren en vooral niemand te passeren. Doe je dit niet zorgvuldig, dan kan dat zomaar vertraging betekenen voor het project.”

Voor alle vijftien vestigingen is inmiddels een budget vrijgegeven, waarvan Remco er drie onder zijn hoede heeft . “We zijn nu bezig met de uitvoering van de eerste fase van Stadsdeel West in Bos en Lommer. De oplevering van dat project is eind van dit jaar gepland. De verbouwing van Stadsdeelkantoor Noord aan het Buikslotermeerplein wordt momenteel opgestart.”

op 10 juli 2018