Blog

Laatste nieuws

Previous Next

Subsidies voor energiebesparing in bouwsector

Honderden miljoenen euro’s. Letterlijk. Zoveel geld stelt de overheid ieder jaar beschikbaar om duurzame maatregelen betaalbaar te krijgen via subsidies. Particulieren, bedrijven en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), maar bijvoorbeeld ook aannemers kunnen hier gebruik van maken bij nieuwbouw en verbouwing. Toch wordt nog lang niet maximaal gebruikgemaakt van de enorme stapel geld die de overheid klaar heeft liggen voor energiebesparing en verduurzaming. En dat is zonde, betogen gecertificeerd energiebesparingsadviseur Ben Meijer en duurzaamheidsexpert Gerard Hoek van bouAd adviesgroep.

De grootste drempel is dat mensen denken dat het ingewikkeld is om aan alle eisen te voldoen. Een subsidie via het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of een lening van het Energiebespaarfonds is nu eenmaal niet in vijf minuten geregeld. Iedere aanvraag moet aan bepaalde eisen voldoen. Bovendien moet niet alleen de energiebesparingsadviseur, maar ook het bedrijf gecertificeerd zijn.

Toch is de drempel niet zo hoog als veel mensen denken. Zeker niet als je een adviesbureau in de arm neemt. Bij bouAd voldoen we bijvoorbeeld aan alle gestelde eisen. Ook beschikken we over alle benodigde papieren om een aanvraag te doen. We kennen als specialist op het gebied van duurzaamheid precies de weg in de jungle van alle regelgeving en subsidiepotjes. Niet in de laatste plaats omdat subsidieaanvragen standaard worden meegenomen in onze maatwerkadviezen zoals EPA en me+. Doordat we in alle berekeningen ook onze eigen kosten meenemen, weet je vooraf precies waar je aan toe bent.

Welke subsidies zijn er?

Subsidies voor energiebesparende maatregelen zijn er in verschillende vormen en maten. Het allerbelangrijkste bij iedere aanvraag is dat je laat zien welke maatregelen je treft, hoeveel dit gaat kosten en wanneer je dit hebt terugverdiend.

RVO-subsidie

De subsidie die wordt verstrekt door het RVO is een van de bekendere varianten. Bij deze subsidie moet je er voordat je gaat (ver)bouwen duidelijk de geplande maatregelen aantonen in een energiebespaarrapport. Die staan in een document dat aan specifieke eisen moet voldoen. Het rapport dient ook opgesteld te zijn door een gecertificeerd adviseur. Je kunt tot 75 procent van het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. De aanvraag voor een RVO-subsidie wordt bij bouAd standaard gedaan bij EPA-maatwerkadviezen. Ook losse aanvragen kunnen we uiteraard regelen. Omdat onze aanvragen eigenlijk altijd gehonoreerd worden, verdienen we onszelf altijd terug.

energiebespaarfondsEnergiebespaarfonds

Het Energiebespaarfonds is een andere bekende partij in energiesubsidieland. Al is het woord subsidie eigenlijk niet van toepassing. Via het Energiebespaarfonds kun je tegen een zeer aantrekkelijke rente een lening afsluiten. Particulieren kunnen maximaal 65.000 euro lenen. Ze betalen over een looptijd van tien jaar slechts 1,9 procent rente. VvE’s kunnen zelfs tot 65.000 euro per appartementsrecht lenen, zij betalen vanaf 2,2 procent rente.

In ons maatwerkadvies nemen we al deze gegevens mee. Wat we daarbij vaak zien, is dat de investering al binnen die tien jaar is terugverdiend. Dat betekent dat je de laatste paar jaar meer geld overhoudt dan je aan rente en aflossing moet betalen. Een ander voordeel van het Energiebespaarfonds is dat je geen eigen middelen hoeft te investeren om energiebesparende maatregelen te kunnen nemen.

windmolenparkSDE+

Voor bedrijven en instellingen is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) een interessante optie. Subsidies kunnen verkregen worden voor onder meer het opwekken van energie door biomassa te verbranden en het opwekken van energie via aardwarmte, waterkracht, windmolens op het land en zonnewarmte. Bekende voorbeelden uit de praktijk die de SDE+-subsidie hebben ontvangen zijn bijvoorbeeld bedrijven die daken of weilanden ombouwen tot zonneparken, maar ook fabrieken die nu draaien op biogas. Het budget is met 5 miljard euro alleen voor het voorjaar van 2019 duizelingwekkend hoog. Kanttekening is overigens wel dat ook bedrijven die windmolenparken op zee willen bouwen aanspraak kunnen maken op de SDE+.

SEEH

Speciaal voor Verenigingen van Eigenaren, woonverenigingen en wooncoöperaties is er de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), die bijvoorbeeld bij renovatieplannen aangevraagd kan worden. Het gemiddelde subsidiebedrag is maximaal 20.000 euro per koopwoning, die trouwens niet onderverhuurd mag zijn.

Een VvE kan deze subsidie 1 keer aanvragen voor óf energieadvies door een gecertificeerd energieprestatieadviseur, óf energieadvies met procesbegeleiding, óf een meerjarenonderhoudsplan die gekoppeld is aan het energieadvies, eventueel met procesbegeleiding. Het is dus verstandig om als VvE eerst precies in kaart te brengen wat de wensen zijn en daarna pas subsidie aan te vragen. De experts van bouAd helpen je hier graag bij. Het jaarlijkse budget voor het adviesdeel is 2 miljoen euro.

Daarnaast mag een vereniging/coöperatie per gebouw zelf SEEH-subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Met een budget van 12 miljoen euro per jaar is het natuurlijk interessant voor VvE’s om serieus werk te maken van een subsidieaanvraag.

ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met een budget van 100 miljoen euro voor 2019 een zeer interessant subsidiepotje van de overheid. Je kunt met de ISDE namelijk een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Letterlijk iedere eigenaar van een woning of andersoortig gebouw in Nederland kan een beroep doen op de ISDE-regeling.

zonnepanelenparkFiscale voordelen

Deze vijf subsidies zijn de grootste en belangrijkste energiesubsidies voor de bouwsector. Maar we zijn er nog niet, want ook de Belastingdienst heeft in samenwerking met de RVO fiscale voordelen in de aanbieding als je energiebesparende maatregelen neemt. Neem bijvoorbeeld de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Die regelingen zorgen ervoor dat je als ondernemer fiscaal voordelig kunt investeren in milieuvriendelijke technieken. De investeringsaftrek via de MIA kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag en komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Dankzij de Vamil kun je op een willekeurig moment ook nog eens 75 procent van de investeringskosten in 1 keer afschrijven.

Een ander fiscaal aantrekkelijke regeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Door te investeren in bijvoorbeeld energiezuinige installaties, ledverlichting of warmtepompen, kun je 45 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Die komt net als bij de MIA bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Lokale en regionale opties

Naast de centrale overheid signaleren we ook steeds meer duurzame activiteit op provinciaal en lokaal niveau. Veel gemeenten en provincies hebben geld gereserveerd om energiebesparing te stimuleren. Gezien de diversiteit in het aanbod voert het te ver om die hier allemaal op te sommen. Bij bouAd is ook deze optie onderdeel van ons uiteindelijk energieprestatieadvies.

Energieadvies op maat

Verder hebben we verschillende mogelijkheden voor energieadvies op maat. Weten waar je staat is daarbij de eerste stap in het proces naar een energiezuinigere woning of kantoorpand. Belangrijke vraag is daarbij hoe gedetailleerd je plannen zijn.

SES

Een product dat heel snel inzichtelijk maakt waar je winst kunt boeken is de Smart Energy Scan (SES). Zijn de muren goed geïsoleerd, kunnen er zonnepanelen op het dak, hoe kom je snel van het gas af. Dergelijke vragen beantwoorden we bijvoorbeeld graag via een Smart Energy Scan (SES), beschikbaar voor zowel woningen (SES-W) als kantoorpanden en andere soorten gebouwen (SES-U). De variant voor woningen wordt door de gemeente Katwijk zelfs helemaal vergoed voor haar inwoners. Klik hier voor meer informatie over onze energiescan.

logo MEME+

Wil je echt de diepte in, dan hebben we producten als me+ en EPA beschikbaar. Bij me+ maken we met een slimme formule de koppeling tussen het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van een gebouw en het energieverbruik. We maken inzichtelijk welke energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd, met de daarbij behorende voor- en nadelen. Met een me+ paspoort voorzien we je van advies op maat met zowel gecombineerde als individuele adviezen. In één overzicht zie je daarbij een omschrijving van tijd, kosten en terugverdientijd en krijg je een stappenplan om vanaf nu tot 2050 rendabel energie te besparen en te voldoen aan de komende regelgeving. Me+ is een rapport dat meerdere malen en meerdere jaren geraadpleegd wordt en een bewustwording geeft van de acties die nu genomen moeten worden om de doelstellingen van 2050 zorgeloos te halen.

EPA

Heb al een MJOP, maar wil je vooral weten wat je kunt doen om je woning of bedrijfspand energiezuiniger te maken, dan kun je ook alleen een energieprestatieadvies (EPA) laten opstellen. Het resultaat is een goed onderbouwd maatwerkrapport. Voor zowel de rapportage als de maatregelen die je neemt op basis van me+ en EPA kun je bovendien subsidie krijgen. Ook daar helpen we graag mee.

Lucratief en een must

Investeren in duurzame maatregelen is dus heel lucratief. Naast het feit dat investeringen zichzelf hoe dan ook terugverdienen doordat de vaste lasten omlaag gaan, helpt de overheid graag een handje mee om dit proces mogelijk te maken of te versnellen.

energielabelsDe andere kant van de medaille en een extra reden om niet langer te wachten is dat veel maatregelen straks verplicht worden. In 2020 moet alle nieuwbouw (nagenoeg) energieneutraal zijn en alle woningen van woningcorporaties minimaal energielabel B hebben. En dat zijn alleen nog de deadlines op korte termijn. Als iedereen tegelijk een greep in de bovengenoemde subsidiepotjes doet, zijn ze een stuk sneller leeg. Door te wachten met duurzame investeringen, loop je het risico naast allerlei financiële voordelen te grijpen.

Neem daarom vandaag nog contact op als je niet naast het subsidiepotje wilt plassen. Ben Meijer is onze specialist op het gebied van energieprestatieadviezen. Gerard Hoek weet alles van duurzaamheidssubsidies in de bouwsector.

Image

bouAd adviesgroep
Zeeweg 144
2224 CH Katwijk

Postbus 2006
2220 BA Katwijk

T: 071 361 17 22
I: www.bouad.nl
E: info@bouad.nl

bouad WeTransfer

Volg ons

Certificering

Image
Image
Copyright © 2019 bouAd.

Website door All2Graphic grafische studio - Katwijk zh

Zoeken