Zoeken

Restauratie en transformatie Brabanthallen

Vanuit een start als kostendeskundige bij de nieuwbouw in 2005 is een zeer prettige samenwerking ontstaan met de mede investeerder NV MEI en gebruiker Libéma. Het vertrouwen is door de NV Mei en Libéma juist gegeven in verband met de rijke ervaring die bouAd adviesgroep bv, destijds nog Nebest Bouwadvies B.V. genaamd, heeft in het bouwmanagement achter een monument een het respect naar de historische bouwkunst.

De uitdaging bij de restauratie van de Brabanthallen lag juist daar waar het oude het nieuwe raakte. Immers moest binnen de nieuwe functie van Nederlands eerste overdekte veehal een exploitabel geheel ontstaan voor de congres,- en vergaderfunctie binnen de Brabanthallen. Een mooie opgave voor de architect Cepezed. bouAd adviesgroep bv heeft leiding gegeven aan het ontwerpteam. Vanuit het Voorlopig Ontwerp en naar het Definitieve Ontwerp zijn diverse bijstellingen gemaakt om het project passend te krijgen op het Programma van Eisen, het monument, de kwaliteit en de kosten.  

 

Vervolgens heeft bouAd adviesgroep bv de totale buitenopname van het monumentale pand verzorgd. Middels rapportage is de status vastgelegd en zijn tevens de herstelwerkzaamheden omschreven. Gedetailleerd tot het kleinste niveau om zodoende een goede aanbieding te kunnen verwachten van de aannemer. Gedurende de uitvoering heeft bouAd adviesgroep bv zorg gedragen voor de directievoering en het bouwtoezicht. 

Projectgegevens:
Opdrachtgever: NV MEI | Gebruiker: Libéma Exploitatie BV | Plaats: ’s-Hertogenbosch | Periode van uitvoering: 2007 – 2010 | Investering: Vertrouwelijk | Gebruiksoppervlak: Ca. 18.500 m²  | Dienstverlening: Leiding ontwerpteam, directievoering, kostendeskundige, gevelopname, hoofdtoezicht en bouwtoezicht.