Zoeken

Restauratie monumentaal herenhuis Leiden

  
In opdracht van een particuliere opdrachtgever heeft bouAd diverse adviesdiensten met betrekking tot het project Restauratie en herinrichting herenhuis te Leiden verzorgd. 

Het pand kenmerkte zich door achterstallig onderhoud. Om te inventariseren welke werkzaamheden er nodig waren heeft bouAd het pand opgenomen middels een nulmeting conform de NEN2767. De resultaten van de opname zijn verwerkt in een rapportage waarin tevens herstelmogelijkheden en visueel onderzoek van de draagconstructie zijn opgenomen. 

Daarna is het ontwerp, zowel bouwkundig als installatietechnisch, herzien, waarna de vergunningaanvraag is voorbereid en verzorgd, gevolgd door het opstellen van een technische omschrijving. De technische omschrijving heeft als basis voor de aanbesteding gediend. De aanbestedings- en de uitvoeringsbegeleiding waren eveneens in handen van bouAd

Projectgegevens:
Opdrachtgever en gebruiker: Particulier | Plaats: Leiden | Periode van uitvoering: juli 2014 – mei 2016 | Omvang: Ca. 200 m² | Dienstverlening: bouwkundige opname, budgetraming, restauratieadvies, aanbestedings- en uitvoeringsbegeleiding.