Zoeken

Interne verbouwing tot nieuwsstudio CBS-Live!Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wilde vanuit het kantoor in Den Haag live-uitzendingen kunnen doen richting publieke en commerciële omroepen, persbureaus en overige mediapartijen die gebruik maken van videobeelden, zoals het geven van live-interviews. Het gaat daarbij om livemomenten in nieuwsshows, te vergelijken met Beursplein 5 of RTL-Z.

Om dit te bewerkstelligen is een persruimte ontworpen, gecombineerd met een tv-studio, die uitkijkt over de zogenaamde 'superdesk'. Zo krijgt de kijker een dynamische indruk van het CBS. Eromheen zijn flexwerkplekken ingericht en kan in klein comité worden vergaderd. De opzet van de ruimte is open en nodigt uit tot een prettige en dynamische werkomgeving, waar zowel de werknemers als de journalisten van buitenaf zich thuis voelen.

Vanuit het concept van Tinker Imagineers heeft C4ID interieurarchitecten een ontwerp gemaakt en het totaalconcept verder uitgewerkt. Begin mei 2015 is gestart met de uitvoering waarbij bouAd directievoering en toezicht heeft verzorgd. Eind 2015 is CBS-Live! in gebruik genomen. 

Projectgegevens: 
Opdrachtgever en gebruiker: Centraal Bureau voor de Statistiek | Plaats: Den Haag | Periode van uitvoering: mei 2015 - november 2015 | Ontwerp en afbeelding: C4ID interieurarchitecten | Dienstverlening: directievoering en bouwtoezicht.