Zoeken

Verbouwing CBS Kennis- & Informatiecentrumin 2015 heeft het CBS een nieuwe strategische agenda vastgesteld. De hierin verwoorde strategische doelstellingen moeten gaan bewerkstelligen dat het CBS een actuele en slagvaardige organisatie is en blijft. Eén van de punten op deze agenda is het positioneren van het CBS als nieuwsorganisatie, de interne brandnaam CBS Live moet hier letterlijk en figuurlijk vorm aan geven.

Door een ingrijpende verbouwing van de begane grond van het CBS-kantoor in Den Haag heeft CCN (CBS Communicatie en Nieuwsdiensten) een passende en eigentijdse vormgeving en werkomgeving gekregen.

Het eerste deel van de verbouwing is in de tweede helft van 2015 opgeleverd en is nu de werkomgeving voor het CCN-team. Zowel het nieuwsdiensten deel als de overige communicatiediensten hebben hier nu hun werkplek.

Voor de completering van CBS Live in Den Haag, is in de eerste helft van 2016 begonnen met het ontwerpen van de huisvesting van een deel van het CCN-team Kennis & Informatiediensten in dezelfde lijn als die van CBS Live. Deze werkomgeving voorziet, naast de mogelijkheid om vakliteratuur te raadplegen, eveneens in een aantal vaste werkplekken en een aanlandplek voor kortstondige werkzaamheden en mogelijke workshops.

bouAd heeft ontwerpbegeleiding en gedurende de uitvoering directievoering en bouwtoezicht verzorgd. Het project is eind december 2016 opgeleverd.

Projectgegevens:
Opdrachtgever en gebruiker: Centraal Bureau voor de Statistiek | Plaats: Den Haag | Periode van uitvoering: november 2015 - december 2016 | Omvang: circa 175 m2 | Dienstverlening: ontwerpbegeleiding, directievoering en toezicht.

Afbeelding: Centraal Bureau voor de Statistiek