Zoeken

Realisatie Sluis- en Haveninformatiepunt (SHIP) IJmuiden

SHIP 

In opdracht van Provincie Noord-Holland is bouAd betrokken geweest bij de realisatie van het Sluis- en Haveninformatiepunt (SHIP) in IJmuiden. In het SHIP worden bezoekers ge├»nformeerd over de bouw van de nieuwe Zeesluis in IJmuiden. Daarnaast wordt in er in het SHIP aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, beroepenvoorlichting en het werken in de haven. 

bouAd heeft de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Het SHIP is maart 2017 in gebruik genomen.