Bouwmanagement

Het realiseren van verbouw en nieuwbouw is een complex proces. Bij elk project zijn tal van partijen betrokken, waaronder de opdrachtgever, gebruiker, adviseurs en uitvoerende partijen, vaak in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Het samenspel tussen deze partijen, in een steeds complexer wordende omgeving, is van cruciaal belang om projecten succesvol te realiseren.

Onze bouwmanagers en projectleiders leveren de volgende diensten:

Ontwerpbegeleiding

In de ontwerpfase is het begeleiden van het ontwerp- en tekenproces één van onze hoofdtaken. Desgewenst kunnen wij hierbij een beroep doen op ons eigen ontwerp- en tekenbureau. Samen met de architect en adviseurs komen wij tot een ontwerp dat gereed is voor vergunningaanvraag.

Uitvoeringsbegeleiding (bouwmanagement / directievoering)

Directievoering tijdens de uitvoeringsfase van uw project zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de aannemer(s) gecoördineerd, tijdig en binnen het afgesproken kwaliteitsniveau plaatsvinden. De directievoerder bewaakt de gemaakte afspraken uit de overeenkomst(en), controleert de termijnen en draagt zorg voor de projectorganisatie. Tevens draagt de directievoerder zorg voor het bewaken van de kwaliteit, planning en veiligheid tijdens de uitvoering. Onze directievoerder is bouwkundig opgeleid en heeft ruime ervaring in het begeleiden van uitvoeringstrajecten. Hij weet waar de risico’s van de uitvoering liggen en heeft ervaring in het communiceren met uitvoerders en onderaannemers.

ITS-begeleiding

Bepaalde objecten dienen te voldoen aan een ITstandaard (Integrale Toegankelijkheid standaard). In deze standaard zijn de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen omgewerkt naar bouwtechnische eisen, die worden toegepast bij het ontwerpen en realiseren van integraal toegankelijke projecten. bouAd kan u begeleiden in het voldoen aan deze standaard.

Meer info nodig over Bouwmanagement?

Bel Cees 071 361 17 22 , stuur een mail of kom langs

Of laat een bericht achter