Contractmanagement

bouAd managet voor verschillende opdrachtgevers de in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven met als doel de beoogde doelstellingen van het contract te realiseren. In onze dienstverlening verzorgen wij hierin zowel contractvoorbereiding, contractvorming en de contractuitvoering middels contractbeheer. Kwaliteit staat hierbij centraal. Daarnaast hanteren wij de volgende succesfactoren:

In de verschillende fasen van contactvorming zijn wij als volgt actief:

Contractvoorbereiding

Separaat aan het ontwerpproces bepalen wij gezamenlijk met de opdrachtgever de contract- en samenwerkingsvorm in relatie tot de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Gedurende de contractvorming zorgt de bouwmanager, eventueel bijgestaan door een contractmanager van bouAd, voor de compleetheid en gereedheid van de contractstukken.

Contractbeheersing

Een kwaliteitsbeheersplan kan onderdeel uitmaken van het contract. Dit plan biedt de opdrachtgever handvatten om het uiteindelijke contract te kunnen beheersen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten. bouAd kan dit plan voor u opstellen, maar dit kunt u ook aan de uitvoerende partij overlaten. In dat geval verzorgen wij graag een review.

Aanbestedingsbegeleiding

Voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers dragen wij in deze fase bij aan het voorbereiden van het contract om te komen tot een rechtmatige en doelmatige inkoop van een dienst, levering of werk. De aanbestedingswet 2012 geeft ons hierbij het wettelijk kader. Binnen dit kader wordt het beleid van de inkopende organisatie, samen met de beoogde doelstellingen van het contract, uitgewerkt tot een inkoopstrategie.

Indien de opdrachtgever niet aanbestedingsplichtig is kijken we naar het beleid binnen de organisatie en de beoogde doelstellingen van het contract. Hierbij analyseren we, indien van toepassing, het inkoopportfolio om de samenhang tussen de verschillende reeds lopende contracten inzichtelijk te maken. Een integrale risicosessie wordt georganiseerd om vanuit een breed perspectief een afweging te kunnen maken welke specifieke risico’s kunnen optreden.

Waar kennis van een specifieke markt ontbreekt, is een marktanalyse een belangrijk onderdeel van de inkoopvoorbereiding. Een marktanalyse verschaft niet alleen informatie over de spelers binnen een specifiek marktsegment, maar geeft ook informatie over (toekomstige) trends of brengt zelfs nieuwe doelmarkten in beeld. Vervolgens wordt gezamenlijk met de opdrachtgever de marktbenadering bepaald. In deze fase kijken we ook naar de samenwerkingsvorm die het beste past en de voorwaarden die van toepassing worden verklaard in het contract. Qua samenwerkingsvorm kunt u denken aan de bouwteamsamenwerking en/of de toepasselijkheid van de DNR2011. Wat betreft de algemene voorwaarden kunt u denken aan de keuze om te komen tot een geïntegreerd contract op basis van de UAV-gc of juist de keuze voor een traditionele aanpak, op basis van de UAV 2012.

Aanbestedingsdocumentatie

Tijdens een aanbesteding dienen er verschillende documenten opgesteld en beoordeeld te worden. Deze documenten dienen de juiste informatie te bevatten en dienen op de juiste manier beoordeeld te worden. De contractmanagers van bouAd kunnen u hierin volledig ontzorgen.

Meer info nodig over Contractmanagement?

Bel Sandra 071 361 17 22 , stuur een mail of kom langs

Of laat een bericht achter