Ontwerp en Tekenwerk

Het team van Ontwerp & Tekenwerk bestaat uit enthousiaste ontwerpers, tekenaars en projectleiders die klaarstaan om uw wensen en ideeën op een creatieve en innovatieve wijze te vertalen naar een concreet plan. De toekomstig gebruiker staat centraal en samen doorlopen we alle fases die benodigd zijn om uw project te verwezenlijken.

Onze ontwerpers en tekenaars leveren de volgende producten:

Duurzaam ontwerp

Onze architect kan uw wensen en ideeën op een creatieve en innovatieve wijze vertalen naar een duurzaam ontwerp. Hierbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het ontwerp wordt in samenwerking met u als opdrachtgever opgesteld en daar waar nodig aangepast.

Tekenwerk- en controle

bouAd kan voor u bouwkundige tekeningen opstellen van bestaande- en nieuwe situaties. Deze tekeningen worden besproken met u als opdrachtgever, zodat deze volledig voldoen aan uw wensen en eisen. Daarnaast verzorgd bouAd de controle op bouwkundige tekeningen.

Bouwaanvraag

Vaak dient er voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. bouAd kan hierbij ondersteunen door alle benodigde gegevens en tekeningen te verzorgen.

Bouwbesluittoets

In het bouwbesluit staat omschreven aan welke eisen een object minimaal moet voldoen. Met een bouwbesluittoets toetsen wij of uw plannen voldoen aan dit bouwbesluit.