Cleijn Duijn Residence te Katwijk

Cleijn Duijn Residence te Katwijk

Advies

  • Katwijk

  • Cleijn Duijn Residence

  • 2021 - 2022

Cleijn Duijn Vastgoed BV is voornemens om op het perceel gelegen aan de Zeeweg 144 te Katwijk een appartementen-complex te realiseren. Het plan voorziet een negental koop woonappartementen. Hierbij is uitgegaan van appartementen in het midden- en hoog segment, met als doelgroep alleenstaande of stellen van 60 jaar op ouder. bouAd adviesgroep heeft hiervoor het ontwerp opgesteld.