Limca B.V.

Limca B.V.

  • Den Bosch

  • 2019

Het project heeft plaatsgevonden binnen de huidige sluiskolk van sluis 0. Deze kolk, inclusief de bestaande sluishoofden, zijn niet gesloopt, maar vormen nu de begrenzing van het nieuwe stadspark dat naast de nieuwe sluis wordt aangelegd. Sluis 0 is een belangrijke plek in de binnenstad en vormt het hart van de Zuid-Willemsvaart. Daarnaast is het een beschermd stadsgezicht en heeft het een belangrijke functie voor de recreatie en het waterbeheer in de vaart. De huidige sluis is aangelegd voor het schutten van de beroepsvaart. Sinds de opening van het Máximakanaal in 2015 is deze functie niet meer nodig. Inmiddels is de Stadstraverse gesloten voor de beroepsvaart. bouAd heeft tijdens dit project het projectmanagement voor de aanleg van een nieuw spuiwerk voor het Waterschap AA en Maas verzorgd en heeft daarnaast de toets op de raakvlakken aanbestedingsdocumenten verzorgd!